Samlet startliste for KiK

 1 Request
1 Comment
Status: Behandles / afstemning
GolfBox Club
Description

Ønske til ny funktion i golfboks.

Baggrund:
I dag kan man ikke lave en startliste der gælder en hel dag uden at man blokerer den bane man anvender.
I mølleåen har vi i mange år løst dette problem ved at lade deltagerne melde sig på en fastlagt dag i bookings modulet som var det en normal bookning. I golfboks har vi så sat op at deltagerne kunne booke en uge før alle andre ved at tjekke på at de var medlem af en Gruppe som blev oprette for KiK.

På denne måde kunne alle der skulle spille Herredag melde sig på den tid som de ønsker på dagen 14 dage før.
Dagen før der skulle spilles, trak vi så alle deltager på dagen ud og sorterede dem fra som var Møllemænd ud fra samme gruppe.
Vi oprettede en startliste i golfboks hvor første starttid var kl. 00:00 og der var 1 minut mellem hver spiller.
Dette betød at de deltager der var på startlisten nu kunne gå ud og spille på den tid som de havde booket i golfboks’ bookingmodul og de så elektronisk kunne registrere deres score startlisten fra kl. 00:00

Ny løsning:
Dette virkede fint indtil man indførte elektronisk indtastning efter golfregel 3.3

Her kræver det at man er registreres som en boldt med det antal spiller der går sammen. Så nu har vi måtte lave om i vores udtræk fra bookingmodulet således af får spillerne ud, men selv skal indpasse dem på en startliste, idet der ikke findes startlister i turneringsmodulet med samme tider som man anvender i bookingmodulet!!
Så først opretter man en tid for hver boldt og derefter flytte man de 2, 3 eller 4 spiller som går sammen i bolden.

Dette er meget tidskrævende og kunne løse med en startliste der har samme tider som der findes i bookingmodulet.
Endnu bedre så kunne man jo lave et udtræk fra bookingmodulet der tjekkede om deltager på dagen startliste var opført i den gruppe man laver turnering for. Og ud fra dem så oprette startlisten i turneringsmodulet med den tid de har i bookingmodulet. Mere skal der ikke til.


Activity
Jan L on Nov. 10, 2023:

Ønske til ny funktion i golfboks.

Baggrund:
I dag kan man ikke lave en startliste der gælder en hel dag uden at man blokerer den bane man anvender.
I mølleåen har vi i mange år løst dette problem ved at lade deltagerne melde sig på en fastlagt dag i bookings modulet som var det en normal bookning. I golfboks har vi så sat op at deltagerne kunne booke en uge før alle andre ved at tjekke på at de var medlem af en Gruppe som blev oprette for KiK.

På denne måde kunne alle der skulle spille Herredag melde sig på den tid som de ønsker på dagen 14 dage før.
Dagen før der skulle spilles, trak vi så alle deltager på dagen ud og sorterede dem fra som var Møllemænd ud fra samme gruppe.
Vi oprettede en startliste i golfboks hvor første starttid var kl. 00:00 og der var 1 minut mellem hver spiller.
Dette betød at de deltager der var på startlisten nu kunne gå ud og spille på den tid som de havde booket i golfboks’ bookingmodul og de så elektronisk kunne registrere deres score startlisten fra kl. 00:00

Ny løsning:
Dette virkede fint indtil man indførte elektronisk indtastning efter golfregel 3.3

Her kræver det at man er registreres som en boldt med det antal spiller der går sammen. Så nu har vi måtte lave om i vores udtræk fra bookingmodulet således af får spillerne ud, men selv skal indpasse dem på en startliste, idet der ikke findes startlister i turneringsmodulet med samme tider som man anvender i bookingmodulet!!
Så først opretter man en tid for hver boldt og derefter flytte man de 2, 3 eller 4 spiller som går sammen i bolden.

Dette er meget tidskrævende og kunne løse med en startliste der har samme tider som der findes i bookingmodulet.
Endnu bedre så kunne man jo lave et udtræk fra bookingmodulet der tjekkede om deltager på dagen startliste var opført i den gruppe man laver turnering for. Og ud fra dem så oprette startlisten i turneringsmodulet med den tid de har i bookingmodulet. Mere skal der ikke til.

Med Venlig Hilsen
Jan Lyngsdal -Sørensen
Medlem 28-2277
Mølleåens Golfklub


Want us to build this for you?