Touch – Prisændrings begrundelser - Fast pris

 1 Request
0 Comments
Status: Behandles / afstemning
GolfBox oprindelig liste
GolfBox Touch
Description

Vi har nogle ønsker til Touch-opsætningen. Og da alle klubber ikke har samme regler, er de nødt til at være fleksible. Touch – Prisændrings begrundelser Det er rigtig godt med de muligheder, der er for begrundelse, men vi vil gerne reducere antallet af beskeder vores gæster skal igennem på touchskærmen. Det skal være muligt at sætte en fast pris på en begrundelse eller en rabat. Skal kunne differencers på Junior, Senior, Flex og hvilken bane det gælder på (alternativt oprette prisændrings begrundelser pr. bane) Vi rigtig mange hotelgæster, der betaler med en Hotelvoucher, derfor ville det være godt, hvis jeg kunne sætte begrundelsen til give 100% rabat. Der er ingen grund til at gæsten skal rette prisen til kr. 0,- , Dette gælder for alle gæster, på begge baner De samme regler gælder for GAF, DGA, PGA Så har vi en begrundelse, der hedder Iflg. medlem. Her skal jeg kunne sætte en fast pris, som for seniorer er kr. 200,- for juniorer er kr. 100,-, men det gælder ikke Flexmedlemmer Det gælder kun på 18-huls banen – der er ingen rabat på 9-huls banen. Prøvespil skal være en manuel indtastning af beløbet, da det afhænger af, hvilken turnering de prøvespiller til. De samme regler vil vi gerne have mulighed for på Touch – Prisændringsbegrundelse for vare. Her savner vi en mulighed for at scanne et sæsonkort / klippekort på samme måde som vi bruger greenfeebilletter. Der vil også være nogle begrundelser, som ikke gælder for Flexmedlemmer, hvilket man skal kunne vinge af. Billedet ”Ønsker du at udskrive en kvittering”? Jeg vil gerne have mulig for at fjerne det billede. Vi udskriver ikke kvitteringer, så det giver ingen mening, at gæsten kan vælge ja eller nej, med mindre, der står, at kvitteringen fremsendes på mail. Det var alt for nu Med venlig hilsen Svendborg Golf Klub Lone Storm Sørensen Klubsekretær Tlf. 62 22 40 77 – tryk 3 E-mail: sekretaer@svendborg-golf.dk www.svendborggolfklub.dk


Activity
1 person has voted for this, but nobody has added a comment with their vote.

Want us to build this for you?