Godkendelse af score via APP

 0 Requests
0 Comments
Status: Behandles / afstemning
GolfBox Mobile Apps GolfBox oprindelig liste
Description

Vi får en del henvendelser på indsendelse af scores via App. Problemet er at alle spillere får sendt scores til regulering automatisk, undtagen spilleren som er logget ind i App. Den spiller skal angive en markør. Men alle andre spillere på scorekortet, skal ikke godkende deres score som spiller. Det sker automatisk, og så sendes der en systembesked til spilleren om at spilleren kan kontakte klubben hvis det er en fejl. Det er lidt den omvendte verden, og som Nick påpeger så bør spilleren godkende scoren inden den sendes til regulering. Det der bør ske ifm. scorekort i App er følgende: Spiller 1 er logget ind på APP og opretter et scorekort hvor der tilføjes spiller 2, 3 og 4. Når runden er slut og spiller 1 sender scores ind, så skal spiller 1 fortsat have samme mulighed som nu, med at godkende nu eller senere. Scorekortet for spiller 2, 3 og 4 skal markeres med Spiller 1 som markør, og så skal de hver især have scorekortet til godkendelse. Dvs. en spiller-godkendelse hvor markøren allerede har godkendt. En midlertidig løsning kunne være en mordal på APP som siger at de øvrige spillere skal kontrollere scoren inden indsendelse eller lign. Alternativt skal vi måske lukke ned for at scorekortet for Spiller 2, 3 og 4 sendes ind. Så det kun er spilleren som er logget ind som får sendt sin score. Så vil det virke på samme måde som på web. Det betyder blot at alle spillere skal føre scorekortet i deres egen app. Men det er jo ikke anderledes end hvad spillere gør i forvejen med manuelle scorekort.


Activity
Nobody has voted for this yet.

Want us to build this for you?