Flere muligheder for segmentering i Golfbox ProPlanner

 3 Requests
2 Comments
Status: Behandles / afstemning
Description

At kunne oprette og tilbyde aktiviteter/lektioner/kurser som er henvendt direkte til segmenter i medlemsdatabasen.


Activity
Mads M. S on Nov. 11, 2022:

• I Golfbox tidsbestillingsmodulet er det muligt at give en gruppe/medlemmer/segmenter rettighed til at booke på bestemte tider.
Denne funktion ønskes i ProPlanner, da man pt. kun kan tilbyde hele medlemsdatabasen de forskellige undervisningsprodukter uden at kunne segmentere. Dvs. at pt. må du forsøge at segmentere via overskriften. Erfaringen viser at en del ikke forstår el. læser hvem/hvad produktet henvender sig til, hvilket skaber administrativt arbejde i form af henvendelse og forklaring af hvorfor personen/personerne ikke er kvalificeret. Vigtigst af alt giver det kunden en dårlig oplevelse og uprofessionelt udtryk.
• I klubberne har mange lavet tilbud om at ”Gå til Golf” eller fællestræning m. tilmelding. Altså et kursusforløb, som løber hen over sæsonen. Træneren/klubben kan have/har flere hold i løbet af ugen og pt. kan man tilmelde sig et kursusforløb, men kan man ikke afmelde en enkelt gang og eks. tilmelde sig en anden, uden at afmelde hele kurset. Der er et behov for at deltagerne gerne ville kunne afmelde og tilmelde sig på de tilbudte dage. Dette kunne være muligt hvis man kunne sætte alle deltagere i en gruppe som man gav rettighed til dette. Det er lignende som i en løbende turnering.
• Det er også et ønske at kunne analysere mere end kun undervisningsproduktet, da det skal kunne anvendes til at analysere og skabe produkter i forhold til køn, alder, hcp og medlemstype. Dette er et vigtigt redskab til at fastholde medlemmer, da vi kan målrette og aflæse behov af undervisning. Som det er nu skal man gennemgå alle lektioner og kurser en for en.

Håber at I vil støtte op omkring dette så vi kan danne bedre muligheder for vores medlemmer både trænere og medlemmer i klubberne.

Kim B on April 1, 2023:

Helt enig - Segmentering på allerede eksisterende grupper i GolfBox OG differentiering mellem egne medlemmer og "gæster".
Kritisk fordi den manglende funktionalitet er en udfordring og begrænser muligheder!


Want us to build this for you?